LOADING ...

About

FanPage chính thức của Hiền Thục

Ngỡ em đã quen giận hờn
Có hay em đi thật xa bỏ quên lại tình ta...
P/s: biết đâu mà đợi?
2,021 likes / 148 comments

Top comments

Tan Sang
Như Quang Pham
Phúc Trần
Toàn Đình
Thanh Diệp Nguyễn
Ngoc Luan Trinh