LOADING ...

About

“WeChoice Awards" là giải thưởng thường niên do công ty Cổ phần VCCorp tổ chức. Chúng tôi sẽ tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất mà chúng tôi đã tìm kiếm.

Đừng cố trở thành một người thành công, mà hãy cố trở thành người hữu ích.

#WeChoice_Quotes
34 likes / 1 comments

Top comments

Trung Đức