LOADING ...
Pages    Vietnam     Media    Facebook app

About

Chào mừng bạn đến với trang chính thức của Facebook Việt Nam.

Chắc hẳn bạn đã nhiều lần chat nhầm với một người nào đó hoặc vô tình gửi nhầm tin nhắn vào trong nhóm bạn đúng không? Và để bạn không phải khó xử trong những tình huống như vậy, Messenger đã bổ sung tính năng “thu hồi tin nhắn” giúp bạn dễ dàng xóa đi những tin nhắn được gửi ngoài ý muốn bằng cách đơn giản sau:
- Nhấn và giữ vào tin nhắn bạn muốn thu hồi.
- Chọn “Gỡ tin nhắn đối với mọi người.”
- Đoạn tin nhắn được gỡ bỏ sẽ được thay thế bằng đoạn nội dung “Bạn đã gỡ một tin nhắn.”
Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thu hồi tin nhắn trong vòng 10 phút sau khi gửi chúng. Với trường hợp “gỡ tin nhắn đối với chính bạn”, đoạn tin đó sẽ chỉ được xóa trong giao diện chat của bạn nhưng vẫn hiện trong giao diện chat của người khác.
1,021 likes / 124 comments

Top comments

Pu Pồ
Nguyễn Hữu Nghĩa
Bùi Giang
Nguyễn Văn Thành
Thùy Đỗ
NT Nhân
Thạch Lương
Thanhhuy Trần
Nap
Ngọc Ánh Nguyễn