LOADING ...

About

REPRESENT V.I.E.T R&B

Mỗi năm anh em lại có dịp vào chung 1 sản phẩm, chủ yếu là đóng vai pho tượng hoặc manacanh cho nhau, năm sớm lên cùng Thiện trong sản phẩm đón xuân 2019 rực rỡ
nhìn mặt bố cháu hơi thiếu nghiêm túc anh em thông cảm
#trenlaucao #rhymastic #spacespeakers
Video Loading ...
Rhymastic - Trên Lầu Cao (Official Music Video)

Rhymastic - Tren Lau Cao (Official Music Video) (For lyric please turn on CC) ----- ----- ----- ----- Connect with Rhymastic Facebook: [ Emvn.co Link ]...

4,922 likes / 42 comments

Top comments

Nguyễn Đình Sơn
Mes Thương
Nguyễn Hoàng
Bùi Ngọc Quý
Nguyễn Bảo