LOADING ...

About

Học giao tiếp qua các tình huống làm việc thực tế hàng ngày. 100% học viên và giảng viên là người đi làm.

Về mặt sinh học, con người có thể sinh tối đa bao nhiêu con? Số con có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Bên cạnh đó, trên thực tế, việc sinh nhiều hay ít còn cần cân nhắc đến các yếu tố nào? Mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây để tìm lời giải đáp nhé!
Nguồn: Tech Insider
#aroma #brainy
---
➡Tìm hiểu lộ trình học Tiếng Anh cho người đi làm ngay tại đây: [ Bit.ly Link ]
Video Loading ...
Bạn có thể sinh tối đa bao nhiêu người con trong đời? - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
114 likes / 8 comments

Top comments

Dang
Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Huyền Linh
Trần Vũ Hà Thu
Pham Tuyet
Hằng Diu
Vũ Mạnh Nhất
Van Rd Po