LOADING ...

About

Tôi đưa tính cách mình vào Nghệ Thuật ^_^

Tonight
Tại DC Club - 148 Cống Quỳnh
#Live_Show_Mini_Anh_Sẽ_Hối_Hận
#Singer_Vĩnh_Thuyên_Kim
#Dj_Tân_Zui
#Dj_Shin
#Dj_Duyên_Trần
#Dj_Phong_Mèo
244 likes / 60 comments