LOADING ...

About

Học giao tiếp qua các tình huống làm việc thực tế hàng ngày. 100% học viên và giảng viên là người đi làm.

Trong tình huống này thì nói gì cho ngầu?
Nguồn: jprocdaddy
#aroma #mindflush
---
Tự tin giao tiếp tiếng Anh không cần phiên dịch Tìm hiểu lộ trình học dành cho người mất gốc tại đây: [ Bit.ly Link ]
Video Loading ...
Buổi chiều hóng mát bình thường với "gấu" - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
131 likes / 9 comments

Top comments

Hieu Nguyen
Phạm Đình Nam
Thư Minh Trần
English Power Now - EPN
Lý Lù
Thy Ngo
Hoi Tran
Huy-Hung Dinh