LOADING ...

About

Học giao tiếp qua các tình huống làm việc thực tế hàng ngày. 100% học viên và giảng viên là người đi làm.

Khi loài vật cũng tạo nghiệp như ai Và hậu quả thì toàn để mấy con sen phải dọn chứ đâu
Nguồn: FailArmy
#aroma #mindflush
---
Tiếng Anh công sở dành cho người mất gốc Tìm hiểu ngay tại đây: [ Bit.ly Link ]
Video Loading ...
Khi loài vật tạo nghiệp - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
375 likes / 32 comments

Top comments

Ph Bích Phương
Kieu Dung
Hảo Dương
D'eak D'mnh
Võ Kim Hồng Anh
Phuong Thi Do
Le Chanh Nghia
Huỳnh Liên
Hải Hà
Trần Thư