LOADING ...

About

Trang chuyên mục thư giãn của báo Tuổi Trẻ

Thấy người ta tới mua cá trả tiền, hắn cũng cắp 1 chiếc lá đến đợi mua cá. Hôm đầu chủ tiệm thấy thích thú nên cũng lấy "tiền" của nó và cho nó 1 con cá nhỏ.

Thế là từ bữa đó giờ, sáng nào nó cũng đến "mua" cá :v

Share: Thu Mon/Đảo mèo
#haynhucnhoi
638 likes / 132 comments

Top comments

Diệp Thiên Tuyết
Duc Anh
Võ Quốc Kiệt
Kun An
Hồ Bảo Ngọc
Nguyễn Thanh Trọng
Thái Oblivion
Yến Mượt