LOADING ...

About

Page chính thức của DJ Trang Moon
Fb cá nhân:http://facebook.com/trangmoon2203
Email: contact@techbeat.vn

Hôm nay sẽ có buổi biểu diễn drift xe. Automechanika thành phố Hồ Chí Minh 2019 đã sẵn sàng. Hãy đến tham gia chương trình thú vị này.

Biểu diễn xe tại cổng A2, SECC:
1.3.2019 (Thứ sáu) 16:15 - 17:00
2.3.2019 (Thứ bảy) 11:00 - 15:00
2.3.2019 (Thứ bảy) 14:00 - 14:45

Hãy mau đến gian hàng K34 để nhận vé vì số lượng giới hạn

Drift demonstration today. Automechanika Ho Chi Minh City 2019 is ready, we are ready. Come and enjoy this exciting show.

Drift Performance at A2 Entrance, SECC:
1.3.2019 (Fri) 16:15 - 17:00
2.3.2019 (Sat) 11:00 - 15:00
2.3.2019 (Sat) 14:00 - 14:45

Come K34 to get your tickets as they are limited supply!

#AMHCMC19
Video Loading ...
Automechanika Ho Chi Minh City

Hôm nay sẽ có buổi biểu diễn drift xe. Automechanika thành phố Hồ Chí Minh 2019 đã sẵn sàng. Hãy đến tham gia chương trình thú vị này.

Biểu diễn xe tại cổng A2, SECC:
1.3.2019 (Thứ sáu) 16:15 - 17:00
2.3.2019 (Thứ bảy) 11:00 - 15:00
2.3.2019 (Thứ bảy) 14:00 - 14:45

Hãy mau đến gian hàng K34 để nhận vé vì số lượng giới hạn

Drift demonstration today. Automechanika Ho Chi Minh City 2019 is ready, we are ready. Come and enjoy this exciting show.

Drift Performance at A2 Entrance, SECC:
1.3.2019 (Fri) 16:15 - 17:00
2.3.2019 (Sat) 11:00 - 15:00
2.3.2019 (Sat) 14:00 - 14:45

Come K34 to get your tickets as they are limited supply!

#AMHCMC19

150 likes / 15 comments

Top comments

Salamakilasafulla Salamakilasafulla
Gia Bảo
Hào Kiệt
Thụy Điển
Đông Chung
Khoa Tit
Thụy Điển
Trương Công Lực
Khánh Gia