LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    Mann up

About

Chúng tôi nói về cái sướng của đàn ông. http://mannup.vn

Trên đời này có nhiều giá trị đẹp để tìm kiếm hơn tình yêu nam nữ.

Tình bạn thân thiết chứa đầy sự tin tưởng của những người bạn đã gắn bó đến hơn chục năm. Tình cảm hy sinh vô điều kiện và luôn kiên nhẫn thầm lặng của gia đình. Tình huynh đệ, của những người anh em tuy không chung huyết thống nhưng lại tâm đầu ý hợp đến lạ thường. Tình đồng bào, tình đồng chí hay những thứ tình cảm bác ái khác mà nhân loại đã phát triển trong suốt hàng trình phát triển qua bao năm tháng chống chọi với chiến tranh lẫn khủng hoảng để sinh tồn.

Thật ra thế giới vẫn luôn rộng lớn như thế. Chỉ là đến khi nào một người mới vượt qua được những rào cản trong tâm lý và cái tôi của chính để nhìn thấy bầu trời thực sự cao xa đến mức nào.

- Wick -

ภาพหน้าปกของ Mann up

1,051 likes / 59 comments

Top comments

Nguyễn Trường Tùng
Phạm Phúc
Triệu Thanh Thảo
Nguyễn Thái Hà
Trường Giang
Thanh Thuy Nguyen Thi
Trương Thơ
Trinh Dương
Liên Lê
Thinh Le