LOADING ...

About

Instagram : BAOTHY.TRAN
FB : Bao Thy Tran
Email: baothy.casy@gmail.com (for business only)

Xin chính thức thông báo!!! Hôm nay Thy đã 49kg rồi nha!!! Còn 1kg nữa thôi là đạt chỉ tiêu DA ĐẸP - DÁNG XINH nha cả nhà ơi!!!
ONYX Cosmetics
14,764 likes / 556 comments

Top comments

Bảo Thy
Hoàng Lê
Lê Hoàng Nguyên
Ngoc Huyen Pham
Lâm Lu