LOADING ...

About

I Am Naruto là nơi viết về cuộc đời một huyền thoại mang tên Naruto.
--

Lần kết hợp đầu tiên của Gaara và Team 7!!
Gaara ngầu nhỉ các bạn ^^
Video Loading ...
Gaara và Team 7 kết hợp
12,614 likes / 254 comments

Top comments

I am Naruto
I am Naruto
Villamor Cando Dela Cruz
Đá Tảng
Hàn Tiên
Lê Hoàng Nhi
Lâm
Phạm Bá Luân
Long Nguyễn