LOADING ...

About

Instagram : BAOTHY.TRAN
FB : Bao Thy Tran
Email: baothy.casy@gmail.com (for business only)

Nhiệt độ hiện tại ở SG là 35 độ C. Team đang phải phơi nắng vì có tránh cũng không được like điểm danh cùng Thy nàooooooo ‍♂‍♀
ONYX Cosmetics
5,392 likes / 181 comments

Top comments

侯力中
Thế Anh
Atiq Ur Rehman
Quách Tiến Mạnh
Thang Vu