LOADING ...

About

Nâng cao kỹ năng - nâng bước thành công cho bạn trẻ!

"Thời tôi khởi nghiệp khó hơn giờ nhiều. Thế nhưng quyết tâm, khát vọng của tôi lớn, 6 tháng làm bằng người ta 20 năm." - Đặng Lê Nguyên Vũ
Video Loading ...
Tôi 6 tháng làm bằng người ta 20 năm
522 likes / 36 comments

Top comments

Nguyễn Đăng Pha
Nguyệt Trần
Nguyen Ngoc Tho
Đặng Quang Kỳ
Bùi Đức
Minh Phong
Hung Le Nhat
Nguyễn Tấn Tài
Bé Nhỏ
Huy Abetment