LOADING ...

About

Fanpage chính thức của Viettel Telecom, nơi cung cấp và giải đáp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của Viettel. Viettel Telecom nơi bạn hỏi Viettel trả lời.

Livestream minigame "TRẢ LỜI NHANH - QUÀ THẢ PHANH"
Video Loading ...
1,182 likes / 8,330 comments

Top comments

Viettel Telecom
Viettel Telecom
Phan Hưng Thịnh
Quỳnh Nhàn
Tôn Trung Sơn
Văn Đình Sỉu
Lê Tiên Đạt
Cẩm Tú
Nguyễn Mai
Quỳnh Nhàn