LOADING ...

About

Instagram : BAOTHY.TRAN
FB : Bao Thy Tran
Email: baothy.casy@gmail.com (for business only)

"...Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối.
Và mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận..."

Hồi ức đẹp đẽ nhất thanh xuân ấy, của bạn, là gì ?...
3,990 likes / 186 comments

Top comments

Trần Ngọc Trường
Nhung Trần
Phạm Thế Trung
Trần Thị Thanh Ngân
Sang Đặng
Francisco Lima