LOADING ...

About

Instagram : BAOTHY.TRAN
FB : Bao Thy Tran
Email: baothy.casy@gmail.com (for business only)

Người nói yêu bạn, không nhất định sẽ chờ đợi bạn
Nhưng người chờ đợi bạn, nhất định rất yêu bạn
Chờ đợi.. luôn là câu tỏ tình ý nghĩa nhất
5,558 likes / 212 comments

Top comments

Bảo Thy
Caroline Hope Cyrus
Kandarpa Sethi
Trần Văn Tuấn
Francisco Lima
Kiem Biet Huynh
Waluyo L