LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    Chi Pu

About

✉ Instagram: @chipupu
✉ TikTok: @chipupu
✉ Youtube: @chipuofficial
✉ Twitter: @chipuofficial

Nhìn thế này lại ngứa ngáy tay chân. Các bạn nhảy dữ dằn zậy chả lẽ mình hông nhảy taaaaa? Có nên làm 1 bản dance cho Người Nào Hay ko taaaaa?
Video Loading ...
Fanti Chi Pu

Có luôn điệu nhảy cho ost #friendzone luôn nè mấy chế ơi. Cover lẹ liền gửi về cho Fanti ngay nào.

———
Source|| Minh Ngọc
Reup: Fanti Chi Pu

912 likes / 141 comments

Top comments

Ritan Hà Anh
Thu Thảo
Tín Lư
Rose Cyrus