LOADING ...

About

Tình yêu xa có thể ví như ngọn lửa trong gió, gió có thể thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn!

Cô gái này còn tồn tại ‍♂
314 likes / 82 comments

Top comments

Hayley Le
Hà Trang
Nguyễn Quang Lê
Hennessy Banana
Blues The
Kyod
Đờ Hắc Phan
Tũn Liên
Thủy Trần