LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    Chi Pu

About

✉ Instagram: @chipupu
✉ TikTok: @chipupu
✉ Youtube: @chipuofficial
✉ Twitter: @chipuofficial

"Người nào hay" - nhạc phim Friend Zone phiên bản tiếng Việt - tối nay 8h em ra bài~~~
☺☺☺

#NguoiNaoHay #FriendZoneOST
#Friendzone #KidMak #ChiPu
8,455 likes / 1,123 comments

Top comments

Chi Pu
Mai Minh Mẫn
Nguyễn Thanh Phong
Cường Vũ Phạm
Nguyễn Trần Thiện Thông
Bảo Nhi
Hoàng Tuấn
Lê D Thái