LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    Chi Pu

About

Business Contact: +84906999258
Email: contact.chipu@gmail.com
Instagram: instagram.com/chipupu
Youtube: metub.net/chipuofficial
Fanclub: bit.ly/chipufc
Twitter: chipuofficial

"Người nào hay" - nhạc phim Friend Zone phiên bản tiếng Việt - tối nay 8h em ra bài~~~
☺☺☺

#NguoiNaoHay #FriendZoneOST
#Friendzone #KidMak #ChiPu
8,613 likes / 1,143 comments

Top comments

Chi Pu
Thanh Nguyen
Đạt Lô
Nguyễn Tất Phước
Thùy Liên
Đặng Thế Khang
Mai H Nguyen Le
Thúy Bùi