LOADING ...

About

Tình yêu xa có thể ví như ngọn lửa trong gió, gió có thể thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn!

"Có những người mải đi học, mải đi làm mà quên mất việc yêu đương...

Nhưng lại có những người dành cả thanh xuân để đi tìm nửa kia của mình...

Và lại có những người không thèm học, không thèm làm, không thèm yêu, cả ngày chỉ ăn với ngủ..."
#XaNguoiYeu
68 likes / 2 comments

Top comments

Hoàng Xoa
Phạm Huy