LOADING ...

About

Tình yêu xa có thể ví như ngọn lửa trong gió, gió có thể thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn!

72 likes / 10 comments

Top comments

Thúy Hoa
Huỳnh Võ Kim Ngân
Huy Thieu
Huy Thieu
Yên Liễu
Nhung Nhẩm