LOADING ...

About

Tình yêu xa có thể ví như ngọn lửa trong gió, gió có thể thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn!

Nhìn iu muốn xỉu

Xa người yêu님이 게시한 사진

370 likes / 88 comments

Top comments

Nguyễn Tam Hiếu
Luke Nguyễn
Trần Quang Minh
Lieu Pham
Nga Le
Tâm Đan
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thuong Tran
Vô Thường
Phạm Thành