LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    Mann up

About

Chúng tôi nói về cái sướng của đàn ông. http://mannup.vn

Đã bao giờ trong đời, bạn trải qua một điều tồi tệ, để rồi sau đó nhiều năm mới nhận ra đó thực sự là một bước ngoặt giá trị.

Hoặc là thất bại khiến một người phải rẽ ngang ngày ấy đã mở ra con đường của đam mê trọn đời. Hoặc là nghị lực để đứng lên ngày hôm ấy đã khiến bạn mang một tầm vóc khác. Cuộc đời là vậy, chẳng có gì có thể nói trước.

Việc ấy cũng đồng thời nói rằng, một trong những sai lầm lớn nhất mà chúng ta hay mắc phải chính là đặt ra mục tiêu mà cố gắng một cách mù quáng. Kế hoạch của bạn có thể đúng, cũng có thể sai. Việc đạt được mục tiêu hay không cũng chẳng quan trọng.

Bởi vì thứ thực sự đáng giá nhất chính là “mục tiêu” đó đã cho bạn định hướng để bước tiếp và mọi cuộc hành trình đều khiến mỗi người phát triển.

Sai thì làm lại. Một sân khấu cũng đâu phải một đời người.

- Wick -
1,929 likes / 92 comments

Top comments

Ngọc Trang
Lê Huyền Thương
Thái Mèo
Nguyễn Phát
Nguyễn Doãn Tiến
Liên Lê
Thanh Binh
phạm tuấn vũ
Trung Nguyên