LOADING ...

About

www.LearningEffortlessEnglish.com - Trang chính thức của Cộng đồng Effortless English tại Việt Nam

Là quan điểm, là cách giáo dục của phương Tây nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học được nhiều điều từ clip này, đặc biệt là các bậc cha mẹ phụ huynh... (y)
---
<3 <3
Nguồn: Jay Shetty
Xem video chi tiết tại link: [ Youtu.be Link ]
Sub: Cafebiz
Video Loading ...
If You Feel Pressure - WATCH THIS
156 likes / 4 comments

Top comments

Hồng Sơn Ths
Tung Nguyen
Trần Thị Thuý Diễm