LOADING ...

About

Tham gia cộng đồng Kotex Girlspace để tự tin thể hiện cá tính "chính hiệu".

Kotex Siêu Ban đêm mới với dải chống tràn thông minh Leak-Secure tự động nâng lên ngăn tràn chất lỏng, giúp con gái không còn lo lắng bật dậy giữa đêm vì sự cố tràn băng. Có Kotex Siêu Ban đêm, suốt đêm tha hồ ngủ, ngày mới dám làm chủ.

#Kotex #KotexSieuBanDem #Damlamdieuphithuong

Tìm hiểu thêm tại: [ Bit.ly Link ]
Video Loading ...
Kotex Siêu Ban Đêm mới- Dải chống tràn thông minh Leak-Secure
7,697 likes / 58 comments

Top comments

Liênn Nu
Nhung Vương
Linhh Thuyy
Duong Yen Nhi
Linh Thị Chinh
Lương Thùy Ngân
Yến Linh
NH.Phương Tuyết