LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    BigDaddy

About

Fanpage chính thức của BigDaddy thuộc quản lý của 1989s Entertainment.

Liên hệ quảng cáo & hợp tác:
Tel: 0908981989 | Email: contact@1989s.vn

Eeiiiii anh chị em subscribe ngay channel mới của BigDaddy trên YouTube để nhận được thêm nhiều thông tin mới không trượt phát nào nào:

BigDaddy Official: 1989s.vn/bigdaddyofficial
Video Loading ...
810 likes / 61 comments

Top comments

Đức Phương
Khánh
Cao Minh Hữu
Ngô Hai