LOADING ...

About

Nấu ăn-Làm bánh-Pha chế

Thưởng Thức Beefsteak không thể không biết độ chín

Photos from Đào tạo Bếp Trưởng Á Âu - Dạy Nấu Ăn's post

Thời gian, Nhiệt độ và Mức Độ Chín Của Beef Steak 🍖
----------------------------------------
- Rare - Tái ✅
- Medium Rare - Tái Vừa ✅
- Medium - Chín Tới ✅
- Medium Well : Chín ✅
- Well Done: Chín Kĩ ✅

256 likes / 25 comments

Top comments

Phương Trúc
Châu Nguyễn
Quỳnh Moon
Dương Trần Bích Sâm
Rynl Long Nguyen
Anh Nguyen Van
Thanh La
Ho Kim Chuc
Hien Xuan Do
Chu Minh Xuan