LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Sting World

About

STING – BẬT NĂNG LƯỢNG SỐNG BỨT PHÁ là trang chính thức của nhãn hàng Sting Việt Nam. Sting là sản phẩm nước tăng lực của công ty Suntory Pepsico Việt Nam.

KHI PHÍA TRƯỚC LÀ CÁNH CỬA BÁN KẾT, CỨ VỮNG TIN TIẾN BƯỚC VIỆT NAM ƠI!

Một chiến thắng vô cùng thuyết phục của Việt Nam, minh chứng cho đẳng cấp vững vàng đủ “cân” hết bảng A!!! Nhưng bán kết mới chỉ là khởi đầu. Các Stingers ơi, luôn vững tin vào tinh thần không lùi bước của Việt Nam nhé!
25 likes / 1 comments

Top comments

Trinh My Trinh