LOADING ...

About

Hồ Quỳnh Hương - Lòng tin không dừng lại...

Nụ cười là quyền cơ bản của mỗi người

Mỗi đứa trẻ mang dị tật trên khuôn mặt thơ ngây, đều
xứng đáng với nụ cười vẹn tròn. Nếu không phải là
chúng ta, thì ai sẽ giúp đỡ, mang lại tương lai và nụ cười
cho các em?

Tôi tin rằng, cách tuyệt vời nhất để tìm thấy bản thân là
khi bạn hòa mình vào những nghĩa cử cao đẹp để giúp đỡ
cộng đồng
Hãy cùng nhau chia sẻ những Nụ cười để nhận lại
những Nụ cười.
[ Facebook.com Link ]

#trieuhoadonvinucuoi
370 likes / 17 comments