LOADING ...

About

Fanpage Hội cổ động viên chính thức của Chelsea tại Việt Nam
From Vietnam with pride and passion, we keep the blue flag flying high!

Bạn nhận xét gì về thống kê này?

Ảnh: #LinhOrange - CFCVN News Team
384 likes / 72 comments

Top comments

Du Chelsea Du Chelsea
Hùng Trần
Nguyễn Phú
Duy Văn
Hoàng Anh
Quang Anh
Luck Nguyễn
Nguyễn Thái Trung
Hoàng Dương