LOADING ...

About

Nghệ sĩ HOÀNG THUỲ LINH

Liên hệ biểu diễn & quảng cáo:
- Phone: 0912 699 799 (Huệ)
- Email: contact.hoangthuylinh@gmail.com

Gửi các nàng bước vào "tuổi băm" như Linh! Dẫu tam tai "nhăn, khô, sạm" là không thể tránh khỏi nhưng cứ bình tĩnh nhé, chuyện đâu còn có đó, "bùa da linh linh ứng" sẽ hoá giải được tất Không tin không được đâu.

Muốn biết Linh đã được quý nhân nào mách bảo loại bùa diệu kỳ để "cải da đổi vận" hoàn hảo thì xem clip ngay nhé! ❤

Mách nhẹ nhá, nếu lòng có tơ vương điều gì, thì hỏi nhỏ "Cô Angela" giải đáp cho ❤

Sâm Angela @samangelagold
#buada #depdadoivan #chitrong3thang #samangelagold
Video Loading ...
ANGELA GOLD
2,903 likes / 193 comments

Top comments

Hoàng Thùy Linh
Tanhotel Nguyen
Bạch Liên Nguyễn
Hoàng Rô
Quân Nguyễn