LOADING ...

About

Contact For Booking:
Hotline: 0915 98 5678
Email: khacvietmusic@gmail.com
www.khacviet.vn

Why am I so afraid to lose you, when you are not even mine?
Chúng ta thường luôn buồn vì những thứ chẳng thuộc về mình, đó là do tính muốn sở hữu hay là nỗi buồn thực tâm?

#KhongPhaiEmDungKhong #DuongHoangYen #KhacViet
Video Loading ...
Không Phải Em Đúng Không - Dương Hoàng Yến | Khắc Việt Cover
1,461 likes / 81 comments

Top comments

Khắc Việt Singer
Binh Barca
Nguyễn Văn Thơ
Bí Ngô
Thảo Trần