LOADING ...

About

New Music Video: ĐI ĐU ĐƯA Đi by BÍCH PHƯƠNGNOW on:https://go.1989s.vn/ycbichphuong

Làm thơ thì phải có vần.
Nếu mà không có thì thôi cũng được.
12,322 likes / 543 comments

Top comments

Duy Le
Trí Dũng
Trần Bảo
Lily Kido
Lugi Lê Tuấn
Bob Fitzgerald
Nguyen Gia Minh Minh
Vũ Đăng Bình Sơn
Nguyễn Bá Minh Tiến
Phạm Bảo Ngọc