LOADING ...

About

► Khong Tu Quynh's Official Page

Tui đi thi mà ai cũng kêu tui đi phá là sao ta, người ta nghiêm túc như vậy mà >_<

#KhongTuQuynh #DaiNhan
Video Loading ...
Úm Ba La Ra Chữ Gì? | Tập 4 FULL: Khổng Tú Quỳnh "lầy lội" bên Đại Nhân, Phương Lan, Lê Xuân Tiền
337 likes / 22 comments