LOADING ...

About

Contact For Booking:
Hotline: 0915 98 5678
Email: khacvietmusic@gmail.com
www.khacviet.vn

Hoá ra lúc ta yêu nhau em cũng chỉ toàn dối lừa, để rồi em xem anh như một kẻ thừa , nước mắt không rơi được đâu, khi tình yêu đã úa màu đành nhìn em đến với người sau

#KhacViet #HoiThamNhau #LeBaoBinh
Video Loading ...
HỎI THĂM NHAU - KHẮC VIỆT CÙNG ÁNH SÁNG ĐẸP CỰC
8,365 likes / 188 comments

Top comments

Văn Tiến Đạt
Hùng Nguyễn
Chiến Phùng
Đăng Nhân
Huy Quang Nguyễn
Phạm Phương Thi
Phạm Chí Cường
Ngọc Hà Ruby