LOADING ...

About

► Khong Tu Quynh's Official Page

Tui đâu có muốn dành nói nhiều đâu, tui chỉ hi sinh để mọi người đỡ phải nói tốn sức thôi mà !

#KhongTuQuynh #HoangYenChiBi #HoangOanh #MinhThao #NhomNguaHoang
Video Loading ...
"Nhóm Ngựa Hoang" của Hoàng Oanh rất sợ khi Khổng Tú Quỳnh cầm micro "trải lòng"
343 likes / 29 comments

Top comments

Mai Anh
Trần Kết