LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    YaMe Shop

About

YaMe - You Are My Everything

Lịch sử Việt Nam ~2300 năm....đấu tranh oai hùng ~1500 năm
- 1096 năm chống phương Bắc
- 261 năm dẹp nội chiến
- 117 năm đánh đuổi thực dân đế quốc.
--
Tự do của Việt Nam hôm nay thật sự đáng tự hào và trân trọng.
Lớp trẻ Việt Nam được sống trong hòa bình, tự do làm những điều mình đam mê và yêu thích.
--
Một dự án dân tộc đáng tự hào nhất cả YaMe từ trước đến nay.
Một dự án ấp ủ nuôi nấng từ rất lâu.
Một dự án lấy cảm hứng từ sử Việt oai hùng.
VĂN HIẾN CHI BANG (Loading...)

#YaMe #vanhienchibang #DaiViet
#VietNam #bacnamthongnhat #binhngodaicao
#VHCBcollections

Ảnh bìa của YaMe Shop

315 likes / 9 comments

Top comments

Trong Nguyen
Nguyễn Po
Trần Minh Nghĩa
Đức VValker
Trần Quốc Lâm
Dương Xuân Hoàng