LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Intel

About

Intel Inside - Cho trải nghiệm tốt hơn bên ngoài

Chúng tôi sử dụng #5G để mang nhân vật Batman của DC đến sự kiện #MWC19 trong một minh chứng thực tế bằng công nghệ #MixedReality - Thực tế ảo hỗn hợp. Đây là sự hợp tác giữa #Intel với #WarnerBrosEnt, Ericsson và AT&T.

รูปภาพจากโพสต์ของ Intel

27 likes / 1 comments

Top comments

Lý Lã Nhật Tân