LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Intel

About

Intel Inside - Cho trải nghiệm tốt hơn bên ngoài

#5G đang dần biến đổi ngành bán lẻ, truyền thông, sản xuất và hơn thế nữa. Hãy đến với Intel trong sự kiện #MWC19 để xem chúng ta có thể đón đầu xu thế bằng cách nào nhé. [ Intel.ly Link ]

Photos from Intel's post

30 likes / 0 comments