LOADING ...

About

I Am Naruto là nơi viết về cuộc đời một huyền thoại mang tên Naruto.
--

Kể ra sensei cũng khá vất vả, cân luôn Hidan và Kakuzu nhờ
Video Loading ...
Kakashi vs Kakuzu và Hidan
14,759 likes / 244 comments

Top comments

I am Naruto
Nguyễn Thành Long
Nguyễn Đức Tài
Lê Hoàng Nhi
Quang Vinh
Trường Quang Nguyễn
Vũ Lê
Ngo Chuong Jr.
Vũ Hoàng