LOADING ...

About

_ Manager Phat Le +84 94 5151333
_ Official account of THU MINH
https://twitter.com/SingerThuMinh
https://www.instagram.com/vuthuminh/

Nhìn hình ảnh của chị ngày hôm qua, ad trộm nghĩ chắc chúng mình sắp có bài mới để nghe tới nơi rồi đây. Dáng chuẩn, người xinh quá rồi đây nàyyyy <3 <3 <3
#thuminh
#thuminhfamily

Photos from Thu Minh's post

761 likes / 68 comments

Top comments

Khanh Tran Tuan
Lam Tuong
Vincent Phú
Phạm Quốc Toàn