LOADING ...

About

Liên hệ tài trợ, hợp tác: 0974.605.217 (Mr.Thuận)
Contact Email: tingting.booking@gmail.com

Đoàn từ thiện đã về đến huyện Quỳnh Lưu, dù trời mưa rất to nhưng không khí chuẩn bị của cả đoàn vẫn rất sôi nổi ạ
Video Loading ...
293 likes / 99 comments

Top comments

Viet Long Sat Thep
Đinh Thịnh
Nghệ Vỵ
Từ Linda
Xuyên Tran
Phan Thành Huy
Phạm Huy
Đinh Thịnh
Nga Kún