LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Chợ Tốt

About

Chợ rao vặt trực tuyến hàng đầu Việt Nam với hơn 1 triệu lượt truy cập mỗi ngày. "Muốn là có" - Hãy thử ngay! www.chotot.com

► 49 CÂU BẤT HỦ TRONG PHIM KIẾM HIỆP
Còn thiếu câu nào nhờ anh em bổ sung hộ

1. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
2. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi
3. Tuyệt kỹ chân kinh: Thiệt là vô lý quá đi à
4. Dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi
5. Thiếp đang mang trong mình cốt nhục của chàng
6. Tiểu nhị, châm trà!
7. Ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt
8. Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ
9. Không đánh không quen biết
10. Ta thà phụ người trong thiên hạ chứ ko phụ ngươi
11. 36 kế chuồn là thượng sách
12. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
13. Người không vì mình, trời tru đất diệt
14. Tại hạ khâm phục
15. Đa tạ đại hiệp tha mạng
16. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm
17. Nghe danh đại hiệp đã lâu, nay mới được diện kiến
18. Tiểu tử thúi ngươi mau đứng lại cho ta
19. Chẳng hay cao danh quý tánh của các hạ là gì?
20. Cẩn thận củi lửa, đề phòng trộm cắp
21. Điêu dân to gan
22. Nô tài đáng chết, xin chủ nhân tha mạng
23. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây
24. Chẳng hay cao danh quý tánh của các hạ là gì?
25. Tại hạ xin được thỉnh giáo
26. Ta xin kính huynh một chum
27. Tiểu nhị, cho ta 1 cân thịt bò và 1 tỉnh nữ nhi hồng
28. Công tử, đừng mà công tử
29. Oan có đầu, nợ có chủ
30. Hà cớ gì các ngươi cứ phá nhà ta hoài vậy hả?
31. Xin người hãy thủ hạ lưu tình
32. Tại hạ xin mạn phép
33. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết
34. Đúng là ý trời, thiện tại, thiện tai
35. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt
36. Người đâu, hộ giá!
37, Bệ hạ hãy bảo trọng long thể
38. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ/ thay trời hành đạo
39. Quả là danh bất hư truyền
40. Tên cẩu nô tài này
41. Nha đầu to gan, sao ngươi dám
42. Đại nạn không chết ắt có hậu phước
43. Người đang làm, trời đang nhìn
44. Sắc tức thị không không tức thị sắc
45. Chúng khanh bình thân
46. Có thích khách
47. Hôm nay ngươi không chết thì ta chết
48. Hôm nay chia tay không biết bao giờ gặp lại
49. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Ngoài những câu thoại kinh điển, nay TUYỆT KỸ CHÂN KINH bổ sung câu mới: Thiệt là vô lý quá đi à! =))

✦ Xem TUYỆT KỸ CHÂN KINH: [ Smarturl.it Link ]
✦ Truy cập Chợ Tốt Nhà để tìm bí kíp: [ Bit.ly Link ]
246 likes / 131 comments

Top comments

Nguyễn Phương
Thiện Nhân
Tuấn Đạt
Công Pháp
Chánh Quang
Mai Văn Cầu
Ngô Hải Nam
Đinh Thành Đạt
Minh Hiếu
Quái Kiệt Giang Nam