LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    BOO

About

Sinh ra từ đường phố
Lớn lên từ đường phố
Trưởng thành từ đường phố

“Việc nhỏ mỗi ngày, đổi thay Trái đất với người bạn Phan Thanh Nhàn từ Lộn Xộn Band chính là thông điệp về lối sống xanh cho các vạn trẻ BOO squad nói riêng và người trẻ thế hệ mới nói chung thông qua mẫu áo BOO LAAB x HNBMG. Xin chân thành cảm ơn Nhàn!
#BOOsquad #boolaabxhnbmg #boolaab

Photos from BOO's post

360 likes / 7 comments

Top comments

Ngọc Anh
Hoàng Đông
Phùng Đình Xuân
Nguyễn Đức Mạnh
Tín Nguyễn