LOADING ...

About

_ Manager Phat Le +84 94 5151333
_ Official account of THU MINH
https://twitter.com/SingerThuMinh
https://www.instagram.com/vuthuminh/

[Góc thả cá] Đây chính là tâm sự chung của các chị em mỗi khi nhìn vào gương: "Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua..."
Chị Đại càng ngày càng lầy rồi, không cản nổi chị rồi :))
#thuminh
#cathangtu
#thuminhfamily
#beautiful
Video Loading ...
2,117 likes / 146 comments

Top comments

Nguyen Thuong
Trang Xu
Lý Phương
Lương Ngọc
Le My
Đăng Hải
Bùi Nhớ