LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    BOO

About

Sinh ra từ đường phố
Lớn lên từ đường phố
Trưởng thành từ đường phố

Bạn đừng tưởng BU Nhọ chỉ tập chung cho việc học mà quên mất việc để mắt đến thế giới xung quanh. Những anh chàng lầm lì ít nói như BU Nhọ thường là người luôn để mắt đến những người xung quanh, luôn hiểu họ muốn gì và thực sự quan tâm đến bạn bè cho dù cậu ấy không có nhiều bạn cho lắm. Cậu ấy không giỏi nói, nhưng mỗi hành động của cậu ấy đều thực hiện bằng cả trái tim, bằng tất cả sự quan tâm cho người đối diện.

Chi tiết BST, xin mời tham khảo tại: [ Bosua.vn Link ]
----
Bò Sữa by BOO - Wear young live young!
Hệ thống cửa hàng Bò Sữa: [ Bosua.vn Link ]
Hotline online: 0936303632
Video Loading ...
62 likes / 0 comments