LOADING ...

About

_ Manager Phat Le +84 94 5151333
_ Official account of THU MINH
https://twitter.com/SingerThuMinh
https://www.instagram.com/thuminh.official/

"Nàng đi qua lối đó
Nhiều anh hay đứng ngó..."
Chị Đại nhà ta hồi trưa này, hôm nay ngập tràn thần sắc soái tỷ <3 <3 <3
Cr: Hải Bá
#thuminh
#thuminhfamily

Photos from Thu Minh's post

1,108 likes / 53 comments

Top comments

Huỳnh Hoàng Vũ
An Nhiên
Đặng Thuý Vi
Hứa Văn Cường
Tu Pham