LOADING ...

About

_ Manager Phat Le +84 94 5151333
_ Official account of THU MINH
https://twitter.com/SingerThuMinh
https://www.instagram.com/vuthuminh/

"Nàng đi qua lối đó
Nhiều anh hay đứng ngó..."
Chị Đại nhà ta hồi trưa này, hôm nay ngập tràn thần sắc soái tỷ <3 <3 <3
Cr: Hải Bá
#thuminh
#thuminhfamily

Photos from Thu Minh's post

1,122 likes / 55 comments

Top comments

Ali Hoang Duong
Sâm Thương Nguyễn
Nguyễn Tâm Điền
Đặng Thuý Vi
Hong Dinh
Nguyễn Ngọc Thi Ân
Kim Dung
Phạm Chung
Phuong Nguyen