LOADING ...

About

_ Manager Phat Le +84 94 5151333
_ Official account of THU MINH
https://twitter.com/SingerThuMinh
https://www.instagram.com/vuthuminh/

"Nghe nói mấy đứa kêu réo chị dữ quá! Chị về rồi đây! Admin, coi chừng chị!"
Ad: ahuhuhu ai đã hứa vào team bị ghim cùng tui hãy xuất hiện xem huhu
#Thuminh
#Thuminhfamily
1,000 likes / 36 comments

Top comments

Tu Pham
Hứa Văn Cường
Mien Vu
Dương Thị Ngọc Lý
Thy Trai
Dung Le
Lương Đắc Đức
Nguyễn Trọng Hiếu